Pari tuntia viikossa liikuntaa riittää pidentämään elinikää

ShareLisävuosia saadakseen ei tarvitse hölkätä kymmentä tuntia viikossa, sillä lähes saman hyödyn saa jo runsaalla kahdella tunnilla. Tulokset perustuvat Jama Internal Medicine -lehdessä julkaistuun tutkimukseen. Tutkimuksessa noin 150 minuuttia kohtalaisen rasittavaa tai 75 minuuttia raskasta liikuntaa viikoittain harrastavien riski menehtyä tutkimuksen seurannan aikana oli noin 30 prosenttia pienempi kuin samanikäisten, jotka eivät harrastaneet liikuntaa vapaa-ajallaan.[…]

Rohkaisevia tuloksia AVH-kuntoutuksesta

Share[Suomen Fysioterapeutit] Ikääntynyttä aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi. Kävely- ja käsikuntoutus näyttää soveltuvan hyvin laitos- ja avomuotoiseen kuntoutukseen iäkkäillä sairastaneilla, todetaan Kelan tutkimuksessa. Kävelyn laitoskuntoutujista itsenäisten kävelijöiden määrä lisääntyi 45 %:sta 63 %:iin. Avokuntoutujien kävelynopeus kasvoi ja kävelymatka piteni. Muutokset elämänhallinnassa, tasapainossa ja mielialassa jäivät kuitenkin[…]